8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


Нова українська школа

Опубліковано: Середа, 14 вересня 

min
max

Нова українська школа

14 вересня 2016 року кабінет розвитку освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з Громадською Радою «Святий Юр» провели круглий стіл для обговорення концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Учасники круглого столу «Нова українська школа: наскрізний процес виховання, який формує цінності» розглянули наступні питання:

1. Місце та роль виховання в освітньому процесі, орієнтованому на цінності сучасного українського суспільства.

2. Вимоги до школи як до виховного простору, базованого на цінностях.

3. Забезпечення орієнтації на учня і педагогіки партнерства: методи та інструменти.

Під час обговорення учасники круглого столу виробили спільний погляд на нещодавно оприлюднені Міністерством освіти і науки України Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» та запропонували внести ряд змін до існуючого документу:

  1. Вилучити з тексту Засад поняття «загальнолюдські цінності», яке обмежує ціннісні орієнтири Нової української школи, спонукаючи думати, що групові (національні, етнічні, родинні) цінності для шкільного виховання неважливі. Доцільно говорити про визнані українською нацією цінності.

  2. Замінити назву п’ятого компоненту Нової української школи («5. Виховання на цінностях. С. 21»), як таку, що не передає суті пропонованих змін. Виховання завжди орієнтоване на цінності, тому важливо вказати: в Новій українській школі виховання не розглядатиметься як окремий процес, що відбувається у позаурочний час. Назвати цей компонент можна «Наскрізний процес виховання».

  3. У частині «5. Виховання на цінностях. Сс.21-22» не тільки визначити мету виховання (прийняття учнями визнаних нацією цінностей), але й вказати спосіб та інструменти, що забезпечують єдність навчання, виховання та розвитку дитини. Врахувати викладені у додатку Ухвали міркування щодо змісту п’ятого компонента Нової української школи.

  4. Пояснити зміст поняття «виховне середовище» або замінити це поняття поняттям «виховний простір» (5. Виховання на цінностях. С. 22, абз.6). На відміну від виховного середовища, яке є даністю і відображає взаємовідносини у суспільстві, виховний простір – це соціально-культурні норми, в які включена дитина, встановлені і дотримувані дорослими правила поведінки, від яких визначальною мірою залежить розвиток дитини як особистості. Він виникає як результат порозуміння між членами шкільної громади, у процесі взаємодії виховників (вчителів і батьків) та вихованців (учнів) через залучення останніх до цінностей та смислів соціального життя.

  5. Пояснити, хто складає «весь колектив школи» та у який спосіб цей колектив братиме участь «у формуванні виховного середовища» (5. Виховання на цінностях. Ст. 22. Абз.6). Наголосити, що членами шкільної громади (колективу), яка творить сприятливий для виховання соціокультурний простір, є не лише педагоги, а  й учні та їх батьки, усі активні учасники шкільного виховання, зокрема, конфесійні громади, місцеві осередки дитячих та молодіжних громадських об’єднань. Назвати основний інструмент творення виховного простору школи – її виховну програму, розроблену спільними зусиллями активу шкільної громади.

  6. Наголосити, що академічна автономія, яку матиме Нова українська школа, означає право педагогів, за згоди шкільної громади, на творення не лише навчальних, а й виховних програм і проектів.   Причому співавторами та виконавцями останніх поруч з педагогами можуть бути й представники громадськості.

  7. Уточнити вислів «Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину» (5. Виховання на цінностях» С. 22, абз. 7). Висловлену думку можна передати так: «Ключовим інструментом виховного впливу у новій українській школі має стати приклад учителя. Життєвий досвід учителів, їх індивідуальність та  особистісні риси, за умови орієнтації педагога на учня та умінню вибудувати з ним партнерські стосунки, стане визначальним фактором формування дитиною своїх ціннісних орієнтацій як свідомого громадянина України».

  8. Чітко вказати, що педагогічні працівники несуть відповідальність за якість виховного середовища (соціокультурного простору)  школи, не можуть порушувати правил етики та академічної доброчесності, повинні протидіяти впливу на учнів псевдорелігійних та інших асоціальних і антисоціальних неформальних об’єднань.

  9. Відмовитись від ідеї у школі «вимірювати індивідуальні нахили та здібності кожної дитини» (5. Виховання на цінностях. С. 22, абз.8). Замінити дієслово «вимірювати» на  «виявляти».

  10. У реченні «У цій справі Нова школа буде щільно співпрацювати з позашкільними закладами освіти» (5. Виховання на цінностях. С. 22, абз.8) дієприслівник «щільно» замінити на «тісно».

Немає коментарів