8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 04 лютого 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 28 січ. - 3 лют.  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Зарубіжна література   

Бондаренко Л. Л. Образ Мазепи у творах світової літератури [Текст] : 9-й клас / Л. Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 23-24. - С. 77-79.

         У матеріалах журналу подано статтю із розробкою уроку на тему: «Образ Мазепи у творах світової літератури: історична основа та історичний міф». Урок покликаний зіставити зі школярами образ Мазепи за творами В. М. Сосюри «Мазепа», О. С. Пушкіна «Полтава» та Дж. Ґ. Н. Байрона «Мазепа»; знайти спільне та відмінне у змалюванні образу гетьмана, порівнюючи факти та міф; розвивати навички компаративного аналізу текстів; прищеплювати почуття патріотизму. Випереджальне завдання: удома школярі готують презентацію «Внесок Мазепи у розвиток культури України». Типологічно презентований навчальний захід є уроком компаративного аналізу.

Крутоуз Л. В. Р. М. Рільке - Орфей ХХ ст. [Текст] : 11-й клас / Л. В. Крутоуз // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 23-24. - С. 52-60. - Бібліогр.: 13 назв.  

         Пропонується розробка навчального заходу із зарубіжної літератури для 11-го класу на тему: «Орфей ХХ ст. Життєвий і творчий шлях письменника. Р. М. Рільке і Україна. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії австрійського поета». Упродовж уроку використовується широкий методичний арсенал, зокрема йдеться про: інсценування фрагмента літературного твору, історичний екскурс, віртуальну екскурсію до музею митця, інтерв’ю з митцем (інсценування телепрограми «Зіркові історії»), літературно-музичну композицію, тест «Теорія літератури», аналітичну роботу, вправу «Незавершене речення», компаративний аналіз поетичних творів та ін. Типологічно представлений навчальний захід є уроком здобуття нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок. Форма проведення уроку: урок - презентація проекту.

Хвалько Н. В. Творчість А. Рембо [Текст] : 10-й клас / Н. В. Хвалько // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 23-24. - С. 70-76. - Бібліогр.: 8 назв.

         Вміщено конспект уроку (урок засвоєння нових знань) зарубіжної літератури для 10-го класу за творчістю видатного французького поета-символіста (митець також вважається попередником сюрреалізму) Артюра Рембо. Серед цільових засад уроку: визначити основні етапи життєтворчості поета, джерела його провідних тем, витоки принципів та переконань; розвивати творчі здібності старшокласників, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; прищеплювати учням мовленнєву й читацьку культуру. Форма проведення навчального заходу: урок за проектною технологією.  

Іноземні мови

Василенко Л. В. Рольова гра як одна із форм навчання учнів мовлення та розвитку інтересу вивчення іноземної мови [Текст] / Л. В. Василенко // Англ.. мова та література: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/3. - С. 96 - 100.

У статті розглядається гра, як ситуативно-варіативну вправа, де є можливість  для багаторазового повторення мовного образу та умов, максимально наближених  до реального мовного спілкування з властивими йому ознаками: емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу. Описується методика застосування рольової гри у навчальному процесі англійської мови. Розкривається питання розв’язання  комунікативних завдань у процесі навчання іноземної мови. Подаються приклади різновидів ігор на уроках англійської мови: імітаційно -моделююча гра, рольові ігри, комунікативно-ігрові прийоми, що допомагають засвоєнню лексики.

Джурляк Л. Ю. Застосування інноваційних методів під час викладання та вивчення англійської мови [Текст] / Л. Ю. Джур ляк // Анл. мова та література: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/3. - С. 46 - 50. - Бібліогр.: 6 назв.

У статті розкриваються інноваційні методи та техніки  викладання іноземної, зокрема англійської мови. Відображено основні тенденції розвитку та формування нових напрямків у методології викладання іноземних мов. Розглядаються приклади інноваційних методів викладання англійської мови: комунікативний метод; імплементація комунікативного методу у навчальному процесі; культурологічний метод; імплементація культурологічного методу у навчальний процес; метод вирішення проблем; імплементація методу вирішення проблем у навчальний процес; інформаційні та комунікаційні технології для вивчення англійської мови.

Фокіна А. І. Тести і завдання для аудіювання та читання [Текст] / А. І. Фокіна // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/3. - С. 81 - 95.

Наведені розробки містять тематичні тести із сучасною лексикою і пізнавальною інформацією. Кожен тест супроводжується  завданнями, виконання яких дозволить учням краще засвоїти вивчену тему, а учителю провести контроль розуміння учнями англійського тексту у процесі аудіювання або читання.

Чумакова А. В., Петрова І. Е. Роль винаходів. Винаходи та винахідники. Електромагнетизм [Текст]: (9 кл., інтегров. урок: англ.. мова, фізика) / А. В. Чумакова, І. Е. Петрова // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/3. - С. 70-75. - Бібліогр.: 10 назв.

Переваги бінарного уроку перед традиційним моно предметним цілком очевидні. На такому уроці можна  створити більш сприятливі умови для розвитку найрізноманітніших інтелектуальних умінь учнів; через нього можна вийти на формування більш широкого синергетичного мислення; навчити застосовувати теоретичні знання у практичному житті. Бінарні уроки наближають процес навчання до життя й наповнюють змістом через теорію. Публікація подає опис бінарного уроку (фізика/англійська), який проводиться у формі рольової гри «Міжнародна конференція молодих учених».

Географія

Почкун Н. І. Навчальний діалог на уроках географії [Текст]: 9 кл. / Н. І. Почкун // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № ½. - С. 76 - 79.

Базовою моделлю інноваційних підходів є діалогово-комунікативне навчання, що допомагає розвитку критичного мислення, формуванню  комунікативної та дискусійної культури, що в наш час має важливе значення. У статті дається педагогічна характеристика навчального діалогу як методичної категорії та застосування його на уроках географії, його складові, спрямованість на реалізацію освітніх цілей. Як дидактичний матеріал на допомогу вчителю подається добірка вправ навчального діалогу, зокрема на такі теми: «Соціальна інфраструктура», Сільське господарство», «Транспорт».

Рихлик Тамара. Україна традиційна  матеріали до інтегрованих уроків . Географія. Народознавство. 9 клас [Текст] / Т. Рихлик // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2019. - № 1. - С. 16 - 68. - Бібліогр.: 57 назв.

Пропонується авторська програма, що є частиною цільового проекту «Інтеграція  географії та українського народознавства (5-9-ті класи), в основі якої - поєднання інформації географічного й етнографічного змісту. Запропоновані матеріали  спрямовано на формування ціннісних орієнтирів, виховання патріотичних почуттів, розуміння того, що кожен українець є спадкоємцем великого й могутнього народу, його історії та культури.

Янчукова О. Я. Харчова промисловість України. 9 клас [Текст] / О. Я. Янчукова // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/2. - С. 61 - 72.

Описується розробка уроку формування нових знань, умінь, навичок на тему: «Харчова промисловість України. Чинники розміщення підприємств харчової промисловості». Урок проводиться у формі уроку-кейсу. Застосовуються такі методи і методичні прийоми: «Дайджест», «Мозкова атака», «Хвилинка інтернету», «Картографічна лабораторія», «Дерево рішень», робота в групах. Проведення уроку має такі очікувані результати: учні називають складові харчової промисловості, характеризують особливості виробництва окремих видів продуктів харчування, аналізують карту харчової промисловості, показують на карті  найбільші центри виробництва харчових продуктів в Україні; визначають вартість споживчого кошика родини; аналізують зразки продуктів харчування на вміст шкідливих складників.

Яцюк С. В. Світовий океан. 6 клас [Текст] / С. В. Яцюк // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1/2. - С. 20 - 33.

Публікація пропонує низку уроків (методичні розробки) формування нових знань за такими темами: «Властивості вод Світового океану» (форма уроку - урок-дослідження); «Рухи води в океані»; «Життя в морях та океанах» (форма проведення - гра «Океан в небезпеці»).

Фізика

Кононіхіна І. І. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома [Текст]:: 9 клас / І. І.Кононіхіна // Фізика в шк.. України. - 2019. - № 1-2.  С. 28-30.

         У статті презентовано хід уроку, в якому учні називають основні етапи розвитку атома, описуть дослід Резерфорда, характеризують ядерну модель атома та будову ядра атома. Під час уроку відбувається перегляд відеоматеріалів «Будова атома» та «Будова атомного ядра». Учні також складають «портрет» моделі атома за результатами досліду Е. Резерфорда.

Роковець Л. Концепція інтегрованого навчання дисциплін природничо-математичного циклу [Текст]: авторський проект / Л. Роковець // Фізика. - 2019. - № 1. - С. 17-37.

         У статті стверджується, що інструментом сучасного теоретичного мислення є найбільш загальні, фундаментальні закони природи й суспільства, наукові теорії. Їх використання створює умови для формування глобального екологічного мислення. У статті наводяться напрями інтегрованого навчання, структура і зміст інтегрованого навчання. Зазначено, яких цілей передбачає вивчення цього курсу. Наводяться також матеріали до занять інтегрованого спецкурсу «Фізика живої природи».

Роковець Л. Здоров»я людини - найвища цінність [Текст]: інтегрований день / Л. Роковець, В. Чернишова // Фізика. - 2019. - № 1. - С. 37-45.

         У статті наведено хід заходу щодо проведення інтегрованого дня про збереження здоров»я людини. Для підвищення ефективності проведення заходу можна використати демонстраційні матеріали, результати анкетування. Метою проведення заходу є огляд всіх аспектів впливу техніки й приладів на здоров»я людини; вироблення стратегічних дій щодо покращення стану нашого дозвілля, практично засвоїти постулати збереження й зміцнення здоров»я. Новизна, глибина, логічність і послідовність - основа плідного партнерства на уроці, орієнтир активної пізнавальної діяльності та творчості.

Підготували бібліографи Ковпак В.О., Северин О. П., Туркало О. М. 

Немає коментарів