8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 30 липня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 23 - 29 липня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

          Зарубіжна література

Бояршинова, Світлана. Том Сойєр і Гек Фінн розкривають таємниці. Інтегрований урок-співтворчість (зарубіжна література і основи здоров'я) [Текст] : 5 клас / С. Бояршинова, Т. Василинюк // Всесвітня література в школах України. - 2018. - N 6. - С. 36-39. - Бібліогр.: 10 назв.

Вміщено розробку інтегрованого (зарубіжна література; основи здоров’я) навчального заходу (урок-співтворчість) на тему: «Виховання життєвих компетентностей на основі повісті Марка Твена «Пригодии Тома Сойєра». Упродовж уроку застосовуються такі методи і прийоми як вправа «Упізнай літературного героя», відеовікторниа, інтерактивна вправа «Навігатор», гра «Мікрофон», прийом «Творче моделювання». Обладнання для проведення навчального заходу: презентація, проектор, портрет Марка Твена, фільми (1981 та 2012 рр.) про пригоди Тома Сойєра.

Новосад, Наталія. Створення фанфіків на уроках зарубіжної літератури як засіб розвитку творчих здібностей учнів і мотиватор до читання [Текст] / Н. Новосад // Всесвітня література в школах України. - 2018. - N 6. - С. 45-48.

Публікацію присвячено висвітленню різних аспектів такого виду ігрової діяльності, як фанфік - це похідний літературний твір, заснований на певному оригінальному творі; фанфік використовує сюжет або персонажів оригіналу. Автор матеріалів ділиться власним досвідом створення фанфіків у шкільній практиці, та публікує кілька створених учнями 5-го класу фанфіків за мотивами творів «Фарбований шакал» (індійська народна казка), «Жага до життя» (Джека Лондона), творів про пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона (А. Конан Дойла) та ін.

Чиркова, Наталія. "Перед любов'ю безсилі жах і морок..." Розробки уроків за темою "Ерік Вольф Сігел. "Історія одного кохання" [Текст] / Н. Чиркова // Всесвітня література в школах України. - 2018. - N 6. - С. 49-60. - Бібліогр.: 3 назви.

У публікації презентовано розробки двох уроків зарубіжної літератури за твором відомого американського письменника і сценариста Е. Сігела «Історія одного кохання». Обґрунтовано можливості розвитку компетентностей (предметних, комунікативних, ключових) у межах проведення цих навчальних заходів. Упродовж уроків використовується низка методичних прийомів та форм роботи, серед яких: відео хвилинка, поетична хвилинка, робота з епіграфом твору,опрацювання літературознавчих понять, евристична бесіда за змістом твору, заповнення порівняльно-узагальнювальних таблиць, порівняння перекладів, проблемна ситуація, музична хвилинка, учнівське повідомлення, культурологічний екскурс в епоху, компаративний аналіз досліджуваного роману та трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», та ін. 

Іноземні мови

Буренко Валентина. Основні аспекти формування ключових життєвих компетентностей учнів на уроках іноземної мови [Текст] / В. Буренко // Іноземні мови в шк. - України. - 2018. - № 3. - С. 2 - 16. - Закінчення. Поч.: 2018. - № 1, 2.

Стаття є продовженням попередніх публікацій (№ 1, 2 за 2018 р.), які подають основні аспекти формування ключових життєвих компетентностей учнів на уроках іноземної мови: (10-11-ті класи).

Гаврилова С. В. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі та роль навчальної гри у цьому процесі [Текст] / С. В. Гаврилова // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 19-21. - С. 19-29. - Бібліогр.: 9 назв.

Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до їх викладання. Основною метою навчання англійської мови є формування в учнів комунікативної компетенції. Це означає оволодіння мовою як засобом між культурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу. У статті розглядається говоріння як вид мовленнєвої діяльності, яка забезпечує усне спілкування англійською мовою, а говоріння представлене двома формами: діалогічною та монологічною. Описуються психофізіологічні механізми говоріння. Розкриваються особливості навчання говорінню, інноваційні методи розвитку навичок говоріння.

Душніцька І. І. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі та роль навчальної гри у цьому процесі [Текст] / І. І. Душніцька // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 19-21. - С. 30 - 35. - Бібліогр.: 19 назв.

У статті ставиться та дається відповідь на питання: чому потрібно вивчати іноземні мови? Описується педагогічний досвід використання навчальної гри, як одного із способів підвищення інтересу до вивчення іноземної мови.

Заболотний Олексій. Національні символи США [Текст] / О. Заболотний // Іноземні мова в шк. України. - 2018. - № 3. - С. 17 - 22.

Стаття описує розробку відкритого уроку англійської мови у 9-му класі. Його мета - розширити та поглибити знання учнів про США, закріпити раніше пройдений матеріал, розвивати вміння сприймати навчальний матеріал у форматі лекції. Від проведеного уроку очікуються такі результати: удосконалення навичок аудіювання та визначення ключових слів в усному мовленні; розширення та поглиблення знань про США; усвідомлення вартісності української національної символіки на тлі порівняння із символікою англомовних країн (Великої Британії та США).

Лукаржевська Світлана. In touch [Текст]: матеріали для мовного табору / С. Лукаржевська // // ENGLISH. - 2018. - № 12(732), черв. - С. 4 - 8.

Вираз «in touch» нелегко перекласти українською. По-перше, бути «in touch» означає бути на зв’язку, бути досяжним для дружнього доторку чи привітання. По-друге, це означає бути в курсі, тримати руку на пульсі. По-третє, це словосполучення може набувати значення мати інтуїтивні, майже неусвідомлені знання. У літньому мовному таборі діти можуть залишатися «in touch» в усіх розуміннях: бачитися з друзями, спілкуватися справжньою, сучасною англійською та перетворювати «академічні» знання на глибоко вкорінені навички. У статті подається добірка матеріалів для мовного табору.

Цибатий Олесь. Грай і вигравай [Текст]: ігри для вивчення англ.. мови / О. Цибатий // ENGLISH. - 2018. - № 12(732), черв. - С. 19 - 20. - Продовж. Поч.: 2018. - № 10, 11.

Пропонуються ігри для вивчення англійської мови, у які можна грати наодинці із собою, маючи доступ до Інтернету. Автор радить їх обов’язково доповнювати повноцінною мовною практикою, оскільки ігри для одинаків переважно не  розвивають навички слухання та говоріння. На його думку, вони дуже допоможуть удосконалювати навички і «розім’ятися» перед «серйозним» навчанням.

Географія

Завгородня Т. І., Завгородній В. П. Година-подорож у країну класу соснових [Текст] / Т. І. Завгородня, В. П. Завгородня // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 11-12. - С. 62 - 66. - Бібліогр. в кінці ст..

Описується розробка позакласного заходу з географії. Його мета: ознайомити учнів з морфологічними, біологічними, екологічними властивостями роду сосна та його народногосподарським значенням; сприяти формуванню позитивного мікроклімату в групах учнів; розвивати логічне мислення учнів, пам’ять, уяву, пізнавальний інтерес до навколишнього світу; виховувати повагу до навколишнього середовища та природи. Навчально-виовний захід проводиться як уявна подорож потягом із зупинками, на яких розкриваються відомості про хвойні породи загалом, а особливо про сосну звичайну та сосну кримську. екологічне та лікарське значення цих рослин, народознавчий погляд на ці рослини.

Курінна Тетяна. Територія - час - людина [Текст]: термінологія укр.. краєзнавства / Т. Крінна // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 12(905). - С. 2 - 4. - Бібліогр.: 7 назв.

У роботі розглянуто напрацювання провідних дослідників, які проводили дослідження в історичному краєзнавстві, історії України 19-20 ст., у державному управлінні. Термінологічний апарат державного управління, окрім власних термінів, послуговується термінами, які належать до системи інших наук - юриспруденції, економіки, політології, соціології, філософії, соціальної роблти, церковної історії та краєзнавства.

 

Мормиль О. М., Мормиль В. Г. Організація групового, колективного способу навчання з географії - шлях формування активного члена соціуму [Текст] / О. М. Мормиль, В. Г. Мормиль // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 11-12. - С. 15 - 22.

У Концепції Нової Української школи наголошений акцент на формування ключових компетентностей. Одна з них - соціальна компетентність. Для формування цієї та інших компетентностей потрібно використовувати найбільш ефективні педагогічні технології.Проблема розробки організаційних форм навчання, що найбільш вдало поєднуї колективну роботу класу з активною індивідуальною роботою кожного учня, дуже актуальна і в наш час. У статті дається пояснення що таке педагогічна технологія та технологія навчання. Розглядаються такі форми навчання як фронтальне навчання, індивідуальне навчання, групове навчання та приклади групового способу навчання, колективне навчання та приклади колективного способу навчання.

Павлович Г. Е. Мультимедійні презентації під час вивчення географії [Текст] / Г. Е. Павлович // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 11-12. - С. 23 - 30.

У статті розглядається така базова інформаційна технологія в навчальному процесі як мультимедіа. Подається визначення та характеристика мультимедіа та презентація. Описується класифікація презентацій та виокремлюються типові помилки створення мультимедійної презентації. Розкривається практичне використання мультимедійних презентацій у навчально-пізнавальній діяльності учнів з наведенням прикладів із шкільного курсу географії.

Підготували бібліографи Ковпак В. О., Северин О. П.

Немає коментарів