8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Четвер, 11 жовтня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 1-7 жовтня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська мова та  література

Борозонець Г. І. Іван Франко. Збірка «Зів’яле листя» [Текст] : 10 клас / Г. І. Борозонець // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 25/26. - С. 22-25.

Вміщено розробку навчального заходу (комбінований урок засвоєння знань) з української  літератури у 10-му класі. Тема уроку: «Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?». Місце любовної теми у творчості Івана Франка». Серед цільових засад поданого уроку: ознайомлення школярів із вказаною збіркою, розвиток виразного читання, уміння аналізувати поезії. Упродовж уроку передбачаються: робота з текстом окремих поезій, створення сенкану «Франко-лірик», проведення прийому «Коло ідей», а також бесіди за змістом як прочитаної, так і прослуханої (заздалегідь підготовлено аудіозаписи) поезії  Великого Каменяра.

Руденко Л. Л. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком [Текст] : 8 клас / Л. Л. Руденко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 25/26. - С. 18-21.

У науково-методичному журналі вміщено конспект уроку української мови у 8-му класі. Серед завдань навчального заходу: зрозуміти і засвоїти основні відомості про однорідні члени речення, розділові знаки при них; створити власний міні-твір; дізнатися більше про рідний край. Упродовж уроку передбачені: робота в групах і в парах, «Мозкова атака», диктант з коментуванням тощо. Соціокультурна лінія в межах уроку: «Славне українське козацтво». За типом пропонований навчальний захід - урок засвоєння нових знань.

Супрун Т. П. Дослідницько-пошукові методи на уроках мови та літератури [Текст]: / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 25/26. - С. 13-17. - Бібліогр.: 5 назв.

У статті висвітлено сутність кількох активних методів навчання пошукового спрямування: частково-пошукового (або евристичного), дослідницького методу, методу аналогії, методу гіпотези. Подано характерні ознаки, засоби й алгоритм, вивчено етапи частково-пошукового методу, досліджено сутність  і складники дослідницького методу, визначено принципи дослідницької діяльності, розкрито  етапи (усього - 10) навчально-дослідницької роботи. Окремо автор статті вміщує правила для вчителя, якими можна керуватися у процесі організації й проведення дослідження. Методологічна панорама підкріплюється матеріалами з досвіду автора розвідки як вчителя української мови та літератури.      

Математика

Баран О. І. Конструктивні задачі як засіб активізації пізнавальної діяльності під час вивчення геометрії [Текст] / О. І. Баран, В. М. Дармосюк // Математика в шк. України. - 2018. - № 25-26. - С. 4-12.

У статті подано один із варіантів методики цілеспрямованого формування й систематизації прийомів розумової діяльності засобами конструктивної геометрії. При цьому активізація пізнавальної діяльності досягається засобами проблемного навчання. Теоретичні основи і проблеми методики викладання конструктивної геометрії ґрунтовно розглядаються  в навчально-методичних посібниках, а збірники, які структуровані за типами і методами розв’язання таких задач, можна вважати найбільш повними і такими, які відповідають усім вимогам задачників цього типу. У статті розглядаються приклади конструктивних задач із практичним змістом і проілюстровано методи їх розв’язання.

Бас В. М. Задачі на рух без громіздких обчислень [Текст] / В. М. Баран, С. В. Бас, І Левін  // Математика в шк. України. - 2018. - № 25-26. - С. 13-18.

Мета даної статті - навчити учнів розв’язувати задачі на рух, використовуючи аналіз, синтез та логічні міркування, не складаючи рівняння, не використовуючи складні та громіздкі обчислення. Так, задачі на рух одної особи з різними видами руху автори поділяють на два типи: задачі, у яких працюємо лише з часом і задачі, у яких ми працюємо лише з відстанню. Задачі на рух для різних осіб вимагають більше знань із математики і                     неабиякого логічного мислення. Тип задач «Рух по стовпу» не є складним. Учні, який один раз розв’язали хоч одну таку задачу, надалі розв’язують їх без проблем. Задачі на тему «Наздожени» автори поділили на два типи: коли задіяні всього два учасники, і коли учасників руху більше ніж два. Другий тип є складнішим, тому варто розв’язувати такі задачі, починаючи із задач першого типу. Приклади і розв’язки наведених типів задач продемонстровано у статті.

Шеремет Ю. І. Комп’ютерна математика [Текст]: концепція / Ю. І. Шеремет // Математика в шк. України. - 2018. - № 25-26. - С. 18-21.

Математичне мислення, яке сьогодні формує шкільна програма, зводиться до засвоєння алгоритмів, основне значення яких - це отримання чисельних розв’язань найпростіших та елементарних задач. Нова математика потребує нових принципів мислення, нових, більш абстрактних та більш універсальних понять. Умовно їх можна поділити на світоглядні а інтелектуальні. Ц два процеси є двома гілками процесу пізнання та дослідження, які не виключають, а доповнюють одне одну. Дослідження, аналіз дозволяють визначити деталі процесу пізнання, а пізнання дає можливість виявити їх приховану структуру та сенс.

Історія. Суспільствознавчі предмети

Василющенко Олена. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна [Текст]: історія України: 8-й кл. / О. Василющенко // Історія України: всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 17 (921), верес. - С. 22 - 27.

Описується методична розробка уроку з історії України у 8-му класі. Урок має на меті визначити роль українського козацтва в боротьбі з іноземними загарбниками в першій чверті ХУІІ ст., проаналізувати діяльність гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, схарактеризувати морські походи козаків у першій чверті ХУІІ ст., визначити наслідки участі козаків у Хотинській війні, розвивати уміння  аналізувати історичні події, навички роботи з історичною картою та історичними джерелами, уміння характеризувати історичну особу та визначати її роль в історії., виховувати патріотизм. Тип уроку - урок розвитку компетентностей.

Задорожня Леся. День ООН [Текст]: позаклас. захід для уч. 5-6-х кл. / Л. Задорожня // Історія України: всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 18 (922), верес. - Вкладка. - С. 18 - 20.

Річницю набрання чинності Статуту Організації Об’єднаних Націй - 24 жовтня 1945 року - відзначають із 1948 року як Міжнародний день ООН. Сподівання світової спільноти, пов’язані з ООГ, полягають насамперед, у захисті основних цінностей цивілізації - прав людини, миру та безпеки. Традиційно в День Організації Об’єднаних Націй у залі Генеральної Асамблеї влаштовують міжнародний концерт, а врізних країнах світу відбуваються зустрічі, дискусії, виставки, флешмоби, інтерактивні телемости тощо. Серед найбільш важливих досягнень, про які згадують у Міжнародний день ООН, є підписання Декларації прав людини 1948 року та Декларації про принципи міжнародного права. Як відзначати це свято з учнями 5-6-х класів подається в цій публікації.

Коляда Ігор, Юрчишин Павло. Козацько-селянське повстання у 20-30-х роках ХУІІ ст. [Текст]: Історія України: 8 кл. / І. Коляда, П. Юрчишин // Історія в рідній шк. - 2018. - № 7 - 8. - С, 27 - 35.

Пропонується методична розробка уроку з історії України у 8-му класі. Його мета - схарактеризувати етапи національно-визвольної боротьби українського народу впродовж 20-30-х рр. ХУІІ століття. Вивчення нового матеріалу проводиться за таким планом: 1) Передумови, причини козацько-селянських повстань 20-30-х рр. ХУІІ ст.; 2) Козацько-селянське повстання: а) повстання 1625 р. Гетьман Марко Жмайло; б) козацько-селянське повстання 1630 р. Гетьман Тарас Трясило; в) повстання Івана Сулими; г) козацько-селянське повстання 1637-1638-х років; д) опришківство; 3. Козацько-селянські повстання: причини поразок, наслідки та історичне значення. Тип уроку - комбінований.

Махун Людмила. Громадянська освіта [Текст]: 10-й клас / Л. Махун // Історія України:  всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 18 (922), верес. - Вкладка. - С. 4 - 17.

Інтегрований курс «Громадянська освіта», який десятикласники почали вивчати з 2018/2019 н. р. є актуальним кроком у контексті системи реформ освіти в Україні. Учнівська молодь має набути компетентності, необхідні кожній сучасній людині для успішної соціалізації. Дана публікація подає методичну розробку уроку на тему «Поняття соціалізації».

Географія

Програма інтегрованого курсу «Природничі науки для 10-11 класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / автори-укладачі: І. О. Дьоміна, В. А. Задоянний, С. І. Костюк // Географія та економіка в рідній шк. - 2018. - № 7 - 8. - С. 20-31.

Курс має на меті продовжувати оновлені програми 5-9 класів згідно з новим Державним стандартом. Ключовим для розвитку в рамках курсу є компетентності в природничих науках в технологіях. Змістове наповнення  компонентів предметної компетентності розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчання». Компетентнісний потенціал курсу розкриває таблиця. Упродовж вивчення всього  курсу основна увага зосереджується на розвитку в учнів цікавості, допитливості, винахідливості та об’єктивності, уміння критично мислити та аналізувати інформацію.

Волощук Леся, Стойко Людмила, Бабій Світлана. Україна та Міжнародні організації світу [Текст]: інтегров. урок-презентація (географія, англ. мова, історія) / Л. Воло щук, Л. Стойко, С. Бабій // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 17 (910). - С. 28 - 38. - Бібліогр.: 5 назв.

Автори пропонують розглянути розробку уроку, який можна провести в 9-10-х класах за чинними програмами з географії, а також використати матеріали для проведення позаурочних заходів - учнівських конференцій, брейн-рингу, шкільних дебатів тощо. Тип уроку - урок-презентація.

Дереча Людмила. Як засвоїти знання в дії [Текст]: застосування діяльнісного підходу в навчанні  / Л. Дереча // Країнознавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 17 (910). - С. 12 - 21. - Бібліогр.: 5 назв.

Діяльнісний підхід до навчання - це сукупність окремих освітніх технологій чи методичних прийомів. Це методологічна основа, на якій створюють різні системи навчання зі своїми конкретними технологіями, прийомами й теоретичними особливостями. Діяльнісний підхід є альтернативним методу передачі знань та їх пасивного засвоєння, дає змогу досягти освітніх цілей, що втілюють потреби суспільства й держави. Автор обмінюється особистим досвідом застосування діяльнісного підходу під час вивчення географії, природознавства та економіки.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою [Текст] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній шк.. - 2018. - № 7-8. - С. 32 - 38.

Вивчення географії як окремого навчального предмета на рівні стандарту у 10 класі (Географія: регіони та країни) у поточному навчальному році відбуватиметься за новою навчальною програмою, затвердженою МОН України (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407). Загальною метою географії в 10 класі є формування у школярів картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтованим. Учителю надається право додавати для детальнішого ознайомлення інші країни, які відповідають інтересам навчального закладу з огляду на його можливі міжнародні зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі.

Стрижак М. М. Сучасні вимоги та особливості планування і вивчення курсу «Україна  світове господарство» у 9 класі [Текст] / М. М. Стрижак // Географія та економіка в рідній шк. - 2018. - № 7-8. - С. 37 - 42. - Бібліогр.: 9 назв.

Розглядаються особливості програмного матеріалу, зошитів з друкованою основою до курсу «Україна і світове господарство». У пояснювальній записці прописано, що провідною метою цього курсу є формування знань про тенденції розвитку національного та світового господарства й визначення місця України у сучасному світі. Важливим принципом побудови змісту географії у 9 класі є інтеграція, яка реалізується через поєднання суспільно-географічних складових під час вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства у світі, Україні та своєму регіоні. Запропоновано тренінг з особливостей планування викладання цього курсу.

Шищенко Н. Г. Географічні едукаційні стандарти і компетентності [Текст]: досвід розроблення Асоціацією вчителів географії Німеччини / Н. Г. Тищенко // Географія та економіка в рідній шк.. - 2018. - № 7 - 8. - С. 15 - 10. - Бібліогр.: 3 назви.

У понятійно-термінологічному арсеналі  вітчизняної педагогіки суттєвим за змістом і важливістю вважається термін «едукація». Ним позначається  процесуальний компонент освіти у триєдності  - навчання, розвитку і виховання. Потреба запровадження цього поняття зумовлена тим, що досі вживаний термін «навчально-виховний процес» не повністю відображає його природну триєдність і фактично «приховує» найактуальніший  сьогодні аспект - розвиток дитини. У цьому сенсі вартий уваги досвід розроблення освітніх едукаційних стандартів, які мають забезпечувати динаміку змісту і якості географічної освіти, розвиток і виховання особистості, ініційований Німецьким географічним товариством. У статті розглядається стисло сутність едукаційних стандартів, їх структура, зміст, пропонуються зразки вправ з деякими додатками.

Підготували бібліографи Вадим Ковпак, Оксана Северин, Оксана Туркало

Немає коментарів