Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 19 лютого 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (19 - 25 лют.  2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська мова та література

Бойко, Наталія. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО [Текст] / Н. Бойко // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 10-16.

У науковій розвідці представлено низку тематичних добірок завдань з української мови, які частиною майбутнього посібника з підготовки до ЗНО. Зокрема презентовано теми «Вставні слова» та «Відокремлені обставини». Важливі рубрики «Антисуржик», «Фразеологія», «Пароніми» наповнені оригінальними прикладами і завданнями. До кожної теми подано вправи з ключами і цікаві тексти з потужним виховним, комунікативним і дослідницьким потенціалом.

Бондаренко, Юрій. Самостійна робота як спосіб реалізації загально дидактичних та методико-літературних завдань [Текст] / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 23-27. - Бібліогр.: 7 назв.

У статті подано оцінку методу самостійної роботи з «точки зору» загальної дидактики та методики навчання літератури. Висвітлюється широкий спектр самостійної роботи, що систематизується за напрямами (наприклад, досліджується сюжетно-композиційний напрям вивчення літературних творів) і способами вивчення літературного матеріалу. Розкриваються переваги методу, характеризуються етапи самостійної роботи (підготовчий; виконання самостійної роботи; перевірка одержаних результатів). На шпальтах журналу анонсується продовження наукового дослідження у подальших числах. 

Брайко, Олександр. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО [Текст] / О. Брайко // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 40-45. - Бібліогр.: 12 назв.

У науковій розвідці, крізь призму теорії кіномистецтва і його специфічних ресурсів (що пов’язані із загально мистецькою категорією ритму), досліджено образи і сцени, орієнтовані на візуальну пластичність. Висвітлено виражальний художній потенціал статичних і динамічних словесних композицій та їхніх комбінацій.

Крисюк, Віра. Якою ти будеш, моя майбутня родино? [Текст] : твір-роздум на морально-етичну тему / В. Крисюк // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 7-9.

У статті презентовано план-конспект уроку мовленнєвого розвитку щодо написання твору-роздуму на морально-етичну тему «Якою ти будеш, моя майбутня родино?». Основні фази (етапи) уроку присвячено підготовці до складання тексту, зокрема: осмисленню теми і проблематики, роботі зі структурою висловлювання, з методичної пам’яткою. Розробка передбачає реалізацію таких методичних компонентів як робота з таблицею, словникова робота, інтерактивна вправа «Два, чотири, всі разом» та ін. 

Історія

Бортник О. М. Активізація національно-демократичного руху в другій половині 1980-х рр. [Текст] / О. М. Бортник // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 36 - 43. - Бібліогр.: 4 назви.

Пропонується розробка уроку історії України (11 клас). Після цього уроку учні зможуть (очікувані результати): називати причини активізації національно-демократичного руху наприкінці 1980-х років; використовувати карту як джерело інформації про розгортання національно-демократичного руху в Україні; визначати роль і наслідкиформування неформальних громадських організацій і об'єднань; орієнтуватися в історичній термінології теми: «перебудова», «гласність», «сепаратизм», «унітарна держава», «неформальні організації», Народний Рух України (НРУ); формулювати власні судження щодо ролі національно-демократичного руху в другій половині 1980-х років. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань (урок-пошук).

Горбачова Г. Г. Національно-визвольна війна українського народу середини ХУІІ ст. [Текст]: історія України: 8 кл. / Г. Г. Горбачова // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 44 - 54.

 Очікувані результати описанного уроку. Після цього уроку учні зможуть: показувати на карті полковий устрій держави - Війська Запорозького; кордони Української козацької держави, основні напрямки походів і битви Національно-визвольної війни: характеризувати перебіг Національно-визвольної війни; соціально-економічне становище українських земель після утворення козацької держави; зміст Зборівського і Білоцерківського договорів; Березневих статей, Кам'янецької угоди, умови Віленського перемир'я; визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни українськго народу; наслідки українсько=московського договору 1654 р., утворення українсько-шведського-трансільванського союзу; пояснювати особливості здійснення влади гетьмана в козацькій державі; взаємовідносини  Війська Запорозького з державами-сусідами. За типом уроку - це урок узагальнення та систематизації знань.

Коломієць С. Д. Як не заблукати в «Історичному лабіринті» [Текст] / С. Д. Коломієць // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 8 - 9.

Автор пропонує розглянути методичні особливості застосування цього методичного прийому на прикладі теми «Галицько-Волинська держава за Данила Романовича» (Історія України. 7 клас).

Мироненко В. В. Формування багатопартійності в Україні [Текст] / В. В. Мироненко // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 29 - 35.

Стаття описує методичну розробку уроку історії України в 11-му класі (профільне навчання). Урок сприяє засвоєнню учнями понять «політична партія», «багатопартійність», процессу формування багатопартійної системи в Україні, вдосконалювати вміння порівнювати функції політичних партій та громадських об'єднань, складати таблиці, схеми, виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантністі, поваги до історичного минулого своєї держави. За типом уроку - це урок вивчення нового матеріалу.

Мотичак М. І. Складання опорного конспекту з теми «Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)» [Текст] / М. І. Мотичак // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С.5 - 7.

Систематична послідовна робота з опорними конспектами здатна суттєво покращити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. Важливу роль під час роботи з опорним конспектом відіграє зорова пам’ять, яка сприяє кращому засвоєнню візуальної роботи. У статті описуються особливості роботи з опорним конспектом, план роботи з опорним конспектом, основні етапи роботи конспектом. Як приклад наводиться робота з опорним конспектом на тему «Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)».

Фізичне виховання

Рогачова Вікторія Загартовування - крок до здоров»я [Текст]: творимо власне здоров»я / В. Рогачова // Здоров»я та фіз. культура. - 2018. - № 1. - С. 9-12.

Автор пропонує урок із курсу «Основи здоров»я» для 5 класу. Дидактична мета уроку: сформувати поняття загартовування, активізувати знання учнів про принципи, методи, види загартовування, розвивати важливі життєві навички, зокрема навички виконання гартувальних процедур; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя. Називаються складові загартовування: поступовість, систематичність, дозованість. Під час уроку учні переглядають мультфільм про користь загартовування та виконують завдання попарно, добираючи прикметники до слосполучення «здорова людина».

Рогачова Вікторія Вибір за нами! [Текст]: соціально-просвітницьке тренінгове заняття для підлітків / В. Рогачова // Здоров»я та фіз. культура. - 2018. - № 1. - С. 12-16.

Автор пропонує соціально-просвітницьке тренінгове заняття про шкідливість алкоголю та тютюнокуріння на організм людини. Дидактична мета тренінгового заняття: розкрити причини вживання тютюну, алкоголю та наркотичних речовин, негативні наслідки їхнього впливу на організм; сформувати в підлітків свідоме ставлення до власних учинків; навчити школярів адекватно оцінювати ризики; приймати відповідальні рішення та протистояти соціальному тиску; виховувати почуття відповідальності за власні вчинки та здоров»я. Під час заняття виконується мозковий штурм «Чому люди курять, вживають алкоголь і наркотики?»; вправи «Модель незалежної людини»; «Обираємо правильний шлях» та «Лист у майбутнє».

Щур Володимир Атлетична гімнастика [Текст]: нетрадиційні засоби оздоровлення  / В. Щур // Здоров»я та фіз. культура. - 2018. - № 1. - С. 16-21.

Автор подає розробку уроку з атлетичної гімнастики. Дидактична мета уроку: за допомогою вправ з атлетичної гімнастики розвивати гармонійну будову тіла. Завдання уроку: удосконалювати навички самостійного виконання вправ атлетичної гімнастики з метою зміцнення м»язів тулуба, рук, ніг, живота, спини; сприяти розвитку сили, витривалості до навантаження під час виконання вправ з атлетичної гімнатики; виховувати вольові якості, інтерес до занять фізичними вправами; бажання вести здоровий спосіб життя, гармонійно і всебічно розвиватися. Методичною основою занять з атлетичної гімнастики з оздорочою метою для всіх вікових груп є багаторазове повторення вправ із малою вагою. Залежно від віку, фізичної підготовки, мети, задач занять змінюється маса навантаження, кількість підходів і повторів, час відпочинку між підходами, вибір снарядів і співвідношення ЗФП і СФП.

Географія

Гіжинська Клавдія. Північна Америка [Текст]: тектонічні структури, рельєф, корисні копалини: 7-й Кл. / К. Гіжинська // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів георафії. - 2018. - № 2, січ. - С. 13 - 21.

Пропонується орієнтований конспект уроку на тему Північна Америка. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини». Він має дидактичнее наповнення, містить випереджальні завдання, елементи інтерактивного навчання.

Євтушенко Олена. Цікаво про атмосферний тиск [Текст]: 6-й кл. / О. Євтушенко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 1, січ. - С. 15 - 17. - («Шкіл. світ»)

Тиск - це поняття, що має кілька значень у природничих науках: його вивчають у фізиці як фізичну величину, у біології вивчають, коли йдеться про кров'яний тиск, і звісно ж, - у географії вивчають атмосферний тиск, що змінюється залежно від висоти та глибини. У статті пропонуються матеріали для підготовки до уроку в 6-му класі за темою «Атмосферний тиск: причини й наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Зміна атмосферного тиску з висотою».

Мороз Надія. У країну знань «Атмосфера» [Текст]: урок-інтелектуал. гра: 6-й кл. / Н. Мороз // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 2, січ. - С. 29 - 36. - («Шкіл. світ»).

Пропонується орієнтований конспект для проведення узагальню вального уроку на тему «Атмосфера» в 6-му класі у формі інтелектуальної гри. Дидактичні матеріали можна застосувати на інших уроках за темою «Атмосфера», а також під час проведення позаурочного заходу.

Харченко Інна, Марченко Андрій. Води суходолу та водні ресурси України [Текст]: цикл уроків за технологією «Перевернуте навчання»: 8-й кл. / І. Харченко, А. Марченко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 1, січ. - С. 32 - 39.

Упродовж тривалого часу классно-урочна система булла найбільш ефективною в реалізації передачі знань, умінь і навичок. Зміни, що наразі відбуваються в суспільному житті, вимагають розвитку нових педагогічних технологій, орієнтованих на індивідуальний розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування вміння чітко вирішувати поставлені завдання. Такий підхід спонукає до впровадження в освітній процесс альтернативних форм і способів освітньої діяльності. Серед них - технологія «перевернутого» навчання. Пропонуються орієнтовані конспекти уроків за темою «Води суходолу і водні ресурси України».

Шевченко Геннадій. Мандрівка літосферою [Текст]: інтегров. урок-казка: географія та інформатика / Г. Шевченко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 2, січ. - С. 26 - 28. - («Шкіл. світ»)

Цифрове навчання вже наявне в освітньому процесі української школи. Цікавими й перспективними у плані моделювання явищ і процесів є уроки географії. Пропонується інтегрований урок географії та інформатики із застосуванням освітніх цифрових ресурсів. За типом уроку - це урок узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок.

Якимець Леся. Антарктида в минулому і майбутньому [Текст]: 7-й кл. / Л. Якимець // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 1, січ. - С. 18 - 20. - («Шкіл. світ»).

Ще донедавна кліматичні зміни досліджували переважно за знайденими залишками рослин і тварин. Вимирання теплолюбних видів свідчило про похолодання. Натомість, можна також сказати, що в минулому в Антарктиді організми жили в інших умовах. Нині там володарюють пінгвіни. Пропоновані матеріали цієї публікації для підготовки до уроків з теми «Антарктида» в 7-му класі.

Матеріали підготували Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів